• СПБ РОО АНКА "АНЦ-АРМЕНИЯ

Срок подачи заявок на детский конкурс до 20 ноября

Информация со страницы Офиса по делам диаспоры в Фейсбуке.


Սփյուռքում առաջին անգամ կանցկացվի «Մեղու» հայերենի մրցույթը: Նոյեմբերի 23-ին Վրաստանում, Իրանում, Ռուսաստանում և ԱՄՆ-ում հայ երեխաները կմրցեն հայերենի վերաբերյալ իրենց գիտելիքներով: «Այբ» կրթական հիմնադրամն այս մրցույթով նպատակ ունի մեծացնելու հայոց լեզվի նկատմամբ սփյուռքահայ երեխաների հետաքրքրությունն ու սերը, նպաստելու սփյուռքում հայապահպանությանը, ազգային արժեքների և մայրենի լեզվի պահպանմանը։ Մոսկվայում բնակվող 3-12-րդ դասարանցիների համար գրանցումը բաց է մինչև նոյեմբերի 20-ը, ցանկացողները կարող են գրել meghu@ayb.am էլ. հասցեին։


Впервые в диаспоре пройдёт конкурс по армянскому языку «Пчёлка»! 23-го ноября в Грузии, Иране, России и США армянские дети посоревнуются своими знаниями по армянскому языку. Образовательный фонд «АЙБ» этим конкурсом нацелен на углубление заинтересованности и любви к армянскому языку, что будет способствовать сохранению армянской идентичности, национальных ценностей и родного языка в диаспоре. Регистрация на участие в конкурсе для жителей Москвы, учащихся 3-12 классов открыта до 20-го ноября. Желающие могут написать письмо по эл. почте meghu@ayb.am


24 просмотра