top of page
  • Фото автораСПБ РОО АНКА "АНЦ-АРМЕНИЯ

Гражданская Ассамблея в Ереване - перед началом

В течение трёх лет развивался проект The Future Armenian (FA). На сайте Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга (АНКА) в течение этих лет было 9 публикаций по теме FA. Это тиражировалось также и в соцсетях, например, 1 ноября 2022 г. Целью публикаций были - информирование общественности в общинах Петербурга и России и предложение приобщиться к проекту, как очередной попытке объединения армян мира. Для этого надо было зарегистрироваться на сайте для последующего отбора участников очной конференции в Ереване.В итоге, спустя несколько лет подготовки, специальная компьютерная программа этого проекта отобрала 100 человек из зарегистрированных из Спюрка. Среди них оказался и помощник председателя Совета АНКА В. Бабаханян. Всего из России около 40 участников. Все имена участников опубликованы на сайте FA.


С начала марта на сайте FA начались предварительные онлайн дискуссии. 5 марта В. Бабаханян опубликовал свой подробный комментарий к этой инициативе (с публикацией в 4 соцсетях) http://crossroadorg.info/fa-5-3-2023/ Нам не известно, чтобы кто-то из российских участников публично информировал общественность о проекте.


10 марта - первый день конференции в Ереване.


9 марта состоялась часовая пресс-конференция организаторов проекта.

Видео в ютубе (начинается с 17:20)


Видео в ФБ (начинается с 11:20) -

https://www.facebook.com/FutureArmenian/videos/1354832198646041


Сайт АНКА, продолжая линию на открытость, предлагает часть заголовков и некоторых комментариев онлайн дискуссий с сайта FA (на 9 марта). К сожалению, находятся и в армянской общине Петербурга, кто, ничего не делая годами в конкретной практической сфере для общины, распространяет измышления и негативные злобные слухи.


В основе инициативы проекта FA - концепция партиципаторной демократии. Это слово новое как в Армении, так и в России.


Тема: Историческая ответственность


1 - Այսօր ունենք սկզբունքորեն նոր իրավիճակ և ուղղակի չենք կարող խոսել Ցեղասպանության մասին նույն կերպ, ինչ նախկինում էինք անում։

Currently we are facing a fundamentally new situation and we simply cannot talk about the Genocide the same way as we used to do.

53 +

26 -

12 комментов


2 - Հայկականությունը պահպանելու ամենակարևոր բաղադրիչը լեզուն է:

The most important component of preserving Armenianness is the language.

70 +

14 -

5 комментов


3 - «Հայաստան-սփյուռք» բանաձևը պետք է փոխարինել ավելի կենսունակ և համախմբող բանաձևով: (Կարող եք հանդես գալ առաջարկություններով)

The «Armenia-Diaspora» formula should be replaced by more viable and unifying formula. (The suggestions are welcomed).

61 +

2 -

7 комментов


4 - Արցախի անվտանգությունը, պահպանությունն ու զարգացումը՝ որպես պատմական պատասխանատվության առաջնային հարց:

Security, perseverance and development of Artsakh as a primary issue of historical responsibility.

17 +

0 -

5 комментов


5 - From symptoms of historical responsibility to the core issue.

1 коммент


6 - Պակասում են տարբեր ժամանակաշրջանները ներկայացնող հայկական պատմամշակութային ժառանգության ճանաչման և պահպանման համար գործուն մեխանիզմներ:

We lack effective mechanisms for the recognition and preservation of the Armenian cultural-historical heritage of different periods

2 +

0 -

0 комментовТема: Единство Армении и диаспоры


1 - Հանձնակատարի գրասենյակը՝ որպես Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները կարգավորող հիմնական պատասխանատու:

The Office of High Commissioner as main responsible for the Armenia-Diaspora relations’ regulation.

18 +

28 -


Levon Ter-Petrosyan

Չեմ կարծում որ ներկա իրավիճակում կառավարության ուղակի ենթակայության տակ գտնվող կառույցը կարող է առավելագույնս արդյունավետ լինել։

Կարծում եմ որ պետական համակարգում անհրաժեշտ է ունենալ օրենսդրորեն ամրագրված կառավարությունից անկախ սփյուռքի ներկայացուցչություն, օժտված հստակ իրավասություններով։


Ararat Alikhanyan

Իսկ չե՞ք կարծում, որ նման կառույցը իր գործառույթների իրակաանցման հարցում պետք է ունենա պետական արտաքին ուղղություններին գոնե համահունչ գործունեություն իրականացնելու գործառույթ՝ սփյուռքի հարցերով իհարկե, որպեսզի իրարից անկախ գործունեություն չվարեն արտաքին ոլորտներում։


Levon Ter-Petrosyan

Հարգելի Արարատ նախ շնորհակալություն արձագանքման համար։

Ցավոք պետք է ընդունենք որ Պետական' առավել ևս ազգային շահերը միշտ չե որ համընկնում են պետության, <<տվյալ ժամանակահատվածում Կառավարությոնը ներկայացնող բյուրոկրատական ապարտի ամբողջությամբ վերցված>> գործողությունների տրամաբանությանը։

Դրանից ելնելով, Պետականորեն, օրենսդրորեն լիազորված <<ճշգրտող կարծիքի>> անհրաժեշտության կարիք եմ ենթադրում։

Մեծ հաճույքով կքննարկեի խնդիրը բոլոր հարցով հետաքրքրվածների հետ։


Ararat Alikhanyan

Հարգելի պարոն Տեր-Պետրոսյան , շնորհակալ եմ հետաքրքիր դիտարկման համար ։

Այո,համամիտ եմ այն մտքի հետ բյուրոկրատական ու շատ դեպքերում ոչ արդյունավետ կառավարման հետևանքով կարևոր ուղղություններով աշխատանքը թերի է լինում ։ Հարցի լուծման համար գտնում եմ ,որ նման կառույցի լիազորությունները պետք է իրավական կարգավորման տեսանկյունից առավել ազատ իրացնելու հնարավորություն ամրագրի , որպեսզի անկախատեսելի իրավիճակներում այդ կառույցը կաշկանդված չլինի ։ Այսպես եմ պատկերացնում . հիմնական գերակայությունների ամրագրում , որոշ կանխատեսելի ու անկախատեսելի իրավիճակների դեպքում գործելու քայլեր և դրանց հնարավոր փոփոխություններ ՝ ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելու շուրջ գործիքակազմով ։


Avedis Aposhian

Կառոյցին գործունէութիւնը արդիւնաւէտ չէ: Խնդիրը կառուցուածքը չէ, ըլլայ այն նախարարութիւն թէ յանձնակատարութիւն, խնդիրը ռազմավարութիւնն է: Պետական ամէնէն բարձր մակարդակով նախ՝ սահմանադրական օրէնքով պէտք է կարգաւորուի սփիւռքին վերաբերող բոլոր հարցեր, եւ ապա՝ երկարաժամկէտ արդիւնագործ կառավարութեան ռազմավարութեամբ: Եւ նոյնինքն այդ ռազմավարութենէն պէտք է բխի Հայաստանի պետական տարբեր գերատեսչութեանց գործակցութիւնը սփիւռքի հետ:

ՅԳ. առաջա՛րկ Հայաստանի խորհրդարանէն ներս ունենալ Սփիւռքի ներկայացուցչական խորհրդատուական պալատ: կ'ընդգծեմ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԱԿԱՆ:


2 - Սփյուռքի նախարարությունը՝ որպես Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները կարգավորող հիմնական պատասխանատու:

The Ministry of Diaspora as main responsible for the Armenia-Diaspora relations’ regulation.

24 +

21 -

5 комментов


3 - Արտաքին գործերի նախարարությունը՝ որպես Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները կարգավորող հիմնական պատասխանատու:

The Ministry of Foreign Affairs as main responsible for the Armenia-Diaspora relations’ regulation.

13 +

39 -

1 коммент


4 - Դեսպանատներում հատուկ սփյուռքի գծով ներկայացուցիչը՝ որպես Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները կարգավորող հիմնական պատասխանատու:

The special diaspora representative in embassies as main responsible for the Armenia-Diaspora relations’ regulation.

39 +

18 -

5 комментов


5 - Պետք է փոխել պետական կառավարման համակարգի տրամաբանությունը, որը պետք է հաշվի առնի 10 մլն հայերին և ունենա վերջիններիս ներգրավման որևէ մեխանիզմ։

The logic of state administration should be revised to take into account 10mln Armenians and have mechanism of inclusion for them.

59 +

4 -

1 коммент


6 - Ըստ որոշ փորձագետների՝ այսօր Սփյուռքում վստահության լուրջ ճգնաժամ ունենք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այլ նաև ՀՀ բնակչության: Ի՞նչ կարելի է անել, ի՞նչ կոնկրետ քայլերով կարելի է Սփյուռքի և Հայաստանի, սփյուռքահայերի և հայաստանաբնակների միջև առկա վստահության անջրպետը մեղմել:

Expert opinion suggests that today in the Diaspora, we have a serious crisis of confidence, not only in the Armenian state, but also in the population. What can be done? What concrete steps can be undertaken to close the trust gap between the Diaspora and Armenia, between Diaspora...

9 +

1 -

5 комментов


Armen Adamyan

1. ստեղծել հստակ հարաբերությունների (արժեքների, վարքի), նպատակների միջավայր։

2. Ապա այդ հարաբերությունների շրջանակում ակտիվ հանդիպումներ կազմակերպել։

Եթե որևէ մեկը խախտի կանոնները, ապա իրենց հեռացնել համայնքից, նույնիսկ հայի անունը կրելու իրավունքից զրկել։

Ինչ֊որ կերպ գանք նրան, որ իսկական հայը վստահելի է, համագործակցող, աշխատող։

Իսկ այն մարդիկ ովքեր առաջնային չեն դնում երկրի շահը ու իրենց անձնականը վեր են դասում և դրանով փչացնում վստահությունն ու Հայաստանի զարգացումը, դրանք դավաճաններ են։

Եթե սրան հասանք ու այս միջավայրում գործենք, մեծ արդյունքների կհասնենք։


Levon Ter-Petrosyan

Կարծես թե նոր կուսակցություն ստեղծման գաղափարի է նման։

Այն ավելի շատ հակասությունների և պառակտման կբերի։

Հարց՞ ովքեր են ընտրելու, դատելու, նպատակների, վարքի, արժեքների, ձևակեպողները։

Կարծում եմ ցանկալի է միավորող լուծում։ Մենք հայերս չափազանց բազմագույն, բազմաշերտ, ազգ ենք, հարկավոր է փորձել գտնել ընդհանուր հայտարարը։

Ըստ իս այմ պետք է լինի ազգանպաստ միեւնույն ժամանակ անհատականորեն շահավետ։


Ararat Alikhanyan

Ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը ներքին քաղաքական հակասությունների, քաղաքական տարբեր կառույցների միջև անհամաձայնությունների, շատ դեպքերում ՀՀ-ի ներսում իշխանոթյան համար պայքարող ուժերի (բնական օրինաչափություն է), միասնական մոտեցումների շուրջ անհամաձայնությունների հետևանքներ են։ Նաև որոշ դեպքերում համարում եմ , որ տեղեկատվության ոչ ճիշտ կամ խեղաթյուրված (նաև հաճախ դիտավորյալ տագնապ հարուցող) ընկալումները Սփյուռքում վստահության անջրպետ են ստեղծում։

Գտնում եմ, որ Սփյուռքում գործող ավանդական կազմակերպությունները, լոբբիստական կառույցները, առաջատար քաղաքական, հասարակական, մշակութային ու այլ գործիչները, հասարակական կազմակերպությունները, ԶԼՄ-երը, հայազգի գործարարները , արվեստագետները, Սփյուռքին աջակցող օտարկերկյա քաղաքական դեմքերը (սենատորներ, պատգամավորներ, քաղաքական վերլուծաններ, պատմաբաններ և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ), եկեղեցին պետք է ՀՀ-ի իրենց նման շրջանակների հետ երկխոսեն ավելի շատ (տարբեր ձևաչափերով, օր․ինչպես "Ապագա Հայկականը") , ուրվագծեն ու շեշտադրեն հիմնական այն ուղղությունները, որոնք կարևոր են ՀՀ-Սփյուռք փոխվստահության ամրապնդմանը։ Ձևաչափերը կարելի է քննարկել ու ընտրել, բայց կարևորն այն է, որ երկկողմանի կամք դրսևորվի՝ առանց քաղաքական ու այլ հատկանիշների տարբերության։


Ararat Alikhanyan

Եվ մի նկատառում էլ ավելացնեմ։ Պետք է հասկանալ, թե փորձագետները ո՞ր շրջանակներ են ներկայացնում, անկախ են,թ ե ոչ, որ քաղաքական ուղղվածության կողմից են ներկայացնում իրենց տեսակետները։ ԻՀարկե կարծիքների բազմազանությունը անչափ կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ կարևոր է, որ ասելքիը լինի փաստահեն, համոզիչ, թեկուզ կանխատեսելի կարծիք, բայց չլինի որևէ քաղաքական նպատակ հետապնդող որևէ շրջանակի կողմից միայն նեկայացվող կարծիք։


Tigran Malkhasyan

As a diaspora representative I can confirm that there is a deep trust issue which leads to indifference. I am not sure how to bridge it on a state level as it seems that the government structure cares only about it's reproduction without long term strategic vision. I'd leave that structure alone and try minimising the damage it is doing to Armenia rather than look for support. On self governance and self organisation level it can be as:

a) Strategic vision/roadmap - a merit and achievement based group should come together and form a clear vision on what they want to do and get to in 5-10 years perspective. It's really important to have a group based on merit rather than currently held official position but completely incompetent.

a) Stocktake - Who are the diaspora teams, people or organisations that actually matter and can make a difference? What are their strength and resources and how can they be useful for future Armenia vision? What exactly is that mythic diaspora that may or may not work with Armenia to achieve the strategic vision. I am a representative of the diaspora for one but have no clue how to contribute my skills or knowledge in a meaningful form.

b) Categorisation - group these teams, people or organisations in buckets, for example - 1) small monetary donations only, 2) relevant technical skillset to contribute to the strategic goal, 3) larger scale financing 4) media influence 5) political influence

c) Alignment - set up structures in Armenia who can work targeted with this segments and can explain how they can help in achieving the strategic goals. For example 1st group - support with clear crowdfunding platform, really easily explain the problem they are trying to address (fix a road in a village, here is a picture, here is the people that need help), offer the people from the 1st team to fund the problem. The platform have to be clearly audited and supply legitimacy to the funds used.

d) specifically focus on higher complexity and added value job creations in the country. For example - process all the raw materials mined locally as finished goods rather than ore (copper, molybdenum, uranium), engrain in semiconductor lifecycle on design, IP and packaging and testing using mil tech as driver, high tech medical and scientific equipment and similar niches. For these specific directions create companies employing Armenians all around the world who are ready to contribute remotely as well as move over to Armenia.

Becoming long read and kind of obvious steps so will stop and happy to discuss.Эта статья в других ресурсах:130 просмотров

Недавние посты

Смотреть все

8 октября в 20:00 в Санкт-Петербурге состоится мультимедийный концерт «Крунк. Комитас». Вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Арцаха в Армению. Органи

Как уже писали ранее, один из проектов помощи арцахцам от армянской общины Петербурга связан с помощью десяткам семей в селе Цапатах. В селе в эти недели находится председатель Совета Армянской национ

Положение на 27 сентября 17:00. Пока речь о селе Цатапах. Информация периодически может меняться. О селе Приграничное село около Севана, в 40 км от Вардениса. Почва очень хорошая. Солнечных дней в год

bottom of page